<< Lotto 605 - GRECHE - RE DI ...   Lotto 607 - GRECHE - RE DI ... >>

Lotto 606 - Asta 101 E-Live

GRECHE - RE DI MACEDONIA - ...
GRECHE - RE DI MACEDONIA - ...
Base d'asta:
120,00 EUR
Offerta corrente:
170,00 EUR
Numero offerte:
6


GRECHE - RE DI MACEDONIA - Alessandro III (336-323 a.C.) - Tetradracma (Perge) Price 2941 (AG g. 16,74)Contromarca Tralles, Lydia

Grading/Stato: BB+/BB

Note
Contromarca Tralles, Lydia -


Offerte

Stato lotto:
Asta chiusa

Asta 101 E-Live

Orari

SESSIONE 1 (Lotti 580-1357)
Offerte pre-asta - Fine
25 06 2022 10:00 CEST
Asta live - Inizio
25 06 2022 10:00 CEST

SESSIONE 2 (Lotti 1358-2647)
Offerte pre-asta - Fine
25 06 2022 16:00 CEST
Asta live - Inizio
25 06 2022 16:00 CEST